Klachtenformulier

Procedure klachtenafhandeling

Bulona Academy streeft ernaar om elke klacht zo spoedig mogelijk en zorgvuldig op te lossen. Hierdoor kan een klachtenprocedure uitsluitend worden gestart door onderstaand formulier in te vullen. Bulona Academy neemt uitsluitend klachten in behandeling die tot 2 weken na het ontstaan ervan bij Bulona Academy zijn gemeld, anders wordt deze niet in behandeling genomen.

Bij het invullen van het klachtenformulier worden de verstrekte gegevens verwerkt. De ontvangst van de klacht zal worden bevestigd door Bulona Academy binnen 48 uur. Daarna zal de klacht vertrouwelijk in behandeling worden genomen.

Bulona Academy streeft ernaar om de klacht binnen 3 weken schriftelijk (per email) af te ronden. Mocht het voorkomen dat deze termijn niet haalbaar is, dan wordt dit schriftelijk (per e-mail) met je gedeeld, met vermelding van reden en de termijn waarbinnen de klacht wel wordt afgerond.

Als je akkoord gaat met het besluit, wordt de klacht afgerond. Bulona Academy zal alle informatie omtrent de klacht in haar klachtendossier bewaren voor een periode van 2 jaar.

Bij het niet kunnen overeenkomen van een oplossing bestaat er de mogelijkheid tot het inschakelen van een geschillencommissie. De klacht zal dan worden voorgelegd aan de geschillencommissie die een uitspraak zal doen over de klacht. Beide partijen, zowel de indiener van de klacht als Bulona Academy, kunnen aanvullende informatie aanleveren. Na het indienen van het verzoek door Bulona Academy zal de geschillencommissie uiterlijk binnen 30 dagen een definitieve beslissing nemen over de klacht. Deze beslissing is bindend en hier wordt niet van afgeweken.

Alle hierboven vermelde bepalingen vervallen in ieder geval twaalf maanden na het tijdstip waarop de cursist hiermee bekend werd of kon zijn. Ook vervalt iedere aansprakelijkheid van Bulona Acadamy uiterlijk 12 maanden nadat de cursus fysiek is gevolgd of per direct bij het afnemen van een online cursus.